ENIGMES, JOCS I ALTRES MISTERIS MATEMÀTICS

Què és el taller d’Enigmes, jocs i altres misteris matemàtics?

És un taller on a través de jocs, enigmes, experiments i tot tipus d’exercicis treballarem el raonament lògic i les matemàtiques i reforçarem la capacitat d’abstracció, d’anàlisis i de síntesis, el càlcul, l’habilitat per relacionar, mesurar o de representar espais i formes, resoldre problemes, etc. En aquest taller, aprendrem a interpretar la vida quotidiana i diversos aspectes de la realitat utilitzant les eines que ens ofereixen les matemàtiques.

Objectius del taller:

· Desenvolupar i reforçar la competència matemàtica i el raonament lògic de manera lúdica, a través del joc i l’experimentació.

· Donar eines per a produir i interpretar informació numèrica, espacial, simbòlica, etc.

· Millorar les mecàniques de càlcul d’operacions, i obtenir recursos per comprendre, plantejar i saber resoldre problemes.

· Treballar valors com l’esforç, la constància, la paciència, la minuciositat o l’organització a l’hora d’afrontar dilemes, problemes i exercicis de tot tipus.

· Promoure la integració i la cohesió del grup, proporcionant estratègies de col·laboració i ajuda mútua.

· Reforçar la confiança en un/a mateix/a a través de la millora de la capacitat d’anàlisi i la resolució de problemes.

Continguts:

El taller d’Enigmes, jocs i altres misteris matemàtics anirà desenvolupant els seus continguts a través de cinc eixos, tenint en compte els continguts del currículum escolar per a cicle inicial de primària:

1. Numeració i càlcul

2. Espai i forma

3. Raonament matemàtic

4. Mesura

5. Estadística i atzar

Torna

Anuncis