BOJOS I BOGES PER LES LLETRES

Què és el taller de Bojos i boges per les lletres?

El Taller de bojos i boges per les lletres és un taller dirigit tant als i les amants de la lectura i l’escriptura, com a aquells i aquelles alumnes que tenen dificultats amb la comprensió lectora i l’expressió escrita i volen reforçar-les i començar a gaudir-ne. La competència lingüística és la base de bona part de la resta de capacitats d’aprenentatge i per això, a través d’exercicis individuals i col·lectius tant de lectura com d’escriptura, treballarem aspectes relacionats amb l’anàlisi literari, eines per a la comprensió lectora, dicció i entonació en la lectura col·lectiva, i tècniques i habilitats per a la redacció i l’expressió escrita. Tot plegat amb la finalitat d’aprendre a llegir i a explicar històries de forma lúdica i amena, i de forma adaptada a l’edat dels i les participants.

Objectius del taller:

· Aprendre a gaudir de la lectura i l’escriptura a través de propostes lúdiques adaptades a les necessitats i al gust dels i les participants.

· Donar eines per a millorar la comprensió lectora i l’expressió escrita.

· Aprendre a llegir en veu alta i a comunicar-se amb els companys i companyes.

· Fomentar la imaginació.

· Treballar la capacitat d’anàlisi, el pensament crític i dominar diferents recursos comunicatius.

· Reforçar la confiança en un mateix a través de la millora de la capacitat de comprensió i expressió.

· Promoure la integració i la cohesió del grup, proporcionant estratègies de col·laboració i ajuda mútua.

Centres d’interès (per trimestres):

· PRIMER TRIMESTRE: LITERATURA I JOCS DE LLETRES

Escriurem i llegirem tot tipus de gèneres literaris, i amb aquesta excusa, aprendrem a expressar-nos, a entendre el que llegim, a millorar la ortografia, a estructurar històries, a desenvolupar la imaginació i la capacitat d’abstracció, i a fomentar el gust per la lectura i l’escriptura com a formes de divertir-se aprenent.

· SEGON TRIMETRE: RÀDIO

A través d’aquest centre d’interés aprendrem locució, millorarem les tècniques de lectura, practicarem gèneres periodístics com l’entrevista o el reportatge, i ens divertirem també fent tertúlies i gravant ràdio-novel·les.

Serà l’excusa perfecte per treballar l’expressió oral i escrita, i millorar la nostra fluïdesa i capacitat lectora.

· TERCER TRIMESTRE: TECNOLOGIA I LLETRES

Seguirem treballant els objectius d’aquest taller a través de jocs i aplicacions educatives que ens ofereixen les TIC.

Torna

Anuncis