Durant el primer trimestre al taller d’Enigmes, jocs i altres misteris matemàtics hem treballat bàsicament els números i la representació numèrica de la realitat, hem fet operacions bàsiques de càlcul en diferents formats, i hem fet exercicis i problemes lògics que ens ajudessin a aprendre a organitzar elements i, sobretot, a raonar matemàticament.

20131003_125614 20131003_125605 20131003_125556 20131003_125522 20131003_125515

Anuncis